Close

Service

EVENTS CALENDAR 2019

January Industry Fair – TRADE in Ben Tre Province in 2019 Time: 15/101/2019 – 21/01/2019

15 January, 2019

THUMBNAIL_VNITECC_HOI_CHO_QUOC_TE_2018

2018 International Trade Fair

Diễn ra từ ngày 28/08/2018 đến 03/09/2018 Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thương mại Triển lãm & Hội nghị […]

15 November, 2018

vnitecc_le_hoi_mua_dong_web

Winter Festival 2018

Từ ngày 20/12/2018 đến ngày 25/12/2018, CÔNG TY TNHH TM – DV QUẢNG CÁO CAO SAO BĂNG phối hợp TRUNG […]

15 November, 2018