Close

15 November, 2018

2018 International Trade Fair

Diễn ra từ ngày 28/08/2018 đến 03/09/2018

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thương mại Triển lãm & Hội nghị Quốc tế – Việt Nam (VIETNAM – ITECC)

lg-vnitecc

“HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2018″ nhằm mở rộng giao lưu hợp tác giữa các ngành, các địa phương, các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; thúc đẩy doanh nghiệp liên kết hoạt động và hỗ trợ để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh, tích cực quảng bá sản phẩm thương hiệu. Tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm được hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, hấp dẫn; tiếp cận với các phương thức bán hàng tốt nhất, hình thức khuyến mãi phong phú đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

HÌNH ẢNH KHAI MẠC HỘI CHỢ

VNITECC_HCTMQT_KHAI_MAC

HÌNH ẢNH KHÁCH MỜI THAM QUAN:

VNITECC_HCTMQT_1VNITECC_HCTMQT_2VNITECC_HCTMQT_3

HÌNH ẢNH HỘI CHỢ HOẠT ĐỘNG:

VNITECC_HCTMQT_6VNITECC_HCTMQT_5VNITECC_HCTMQT_4

 

 

VNITECC_MAP_HCTMQT_2018

 

Exhibition Fair Related