Đóng

Giới Thiệu

Trung tâm Thương mại Triển lãm & Hội nghị Quốc tế – Việt Nam (VIETNAM – ITECC) khởi công xây dựng vào năm 2014 trên tổng diện tích hơn 34.923,7m2 . Với tổng mức đầu tư hơn 9.000.000 USD (204.985.000.000 VNĐ), gồm các hạng mục công trình: Nhà triển lãm, hội chợ chính, phòng hội nghị, văn phòng cho thuê,  khu vực tổ chức sự kiện trong và ngoài trời, khu nhà kỹ thuật.