Đóng

Lịch sự kiện

15 Tháng Một, 2019

Lịch sự kiện 2019

THÁNG 01

  • HỘI CHỢ CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI TỈNH BẾN TRE 

Thời gian: 12/01/2019 – 25/01/2019

Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Bến Tre

 

THÁNG 06

  • HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP & SẢN PHẨM OCOP KHU VỰC DBSCL TẠI BẾN TRE 2019

Thời gian: 06/06/2019 – 10/06/2019

Đơn vị tổ chức: UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

 

THÁNG 07

  • TUẦN LỄ THÁI LAN 2019 TẠI BẾN TRE

Thời gian: 19/07/2019 – 21/07/2019

Đơn vị tổ chức: Cục xúc tiến thương mại quốc tế (DITP) – Bộ thương mại Thái Lan

 

THÁNG 09

  • HỘI CHỢ MUA SẮM – ẨM THỰC HÀNG THÁI LAN – VIỆT NAM 2019 TẠI BẾN TRE

Thời gian: 24/09/2019 – 30/09/2019

Đơn vị tổ chức: Thiên Việt HCM – Thai EXPO

Lịch sự kiện liên quan